ข่าวแม่สอด : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่สอด แห่งที่ 2 ตอนบน คืบหน้า 61.54 % คาดเริ่มเก็บน้ำได้ ปี 2561

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยกรมชลประทาน สนับสนุนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน ที่บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ขนาดความจุ 13.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญาโดยบริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน) เริ่มสัญญา 14 สิงหาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2561 อายุสัญญา 990 วัน โดยมีผลปฏิบัติการก่อสร้างปัจจุบัน 61.54% ซึ่งงานนั้นล่าช้ากว่าแผนงาน 19.34% คาดว่าจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในต้นปี 2561 เป็นต้นไป
       รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ยังสั่งการให้ ทางงานก่อสร้างได้ดำเนินการเร่งด่วนจากที่ได้ดูงาน เช่น ดูแลถนน เดินที่ชาวบ้านเข้าออกทุกวัน เป็นหลุมเป็นบ่อ เน้นให้แก้ไขให้ชาวบ้านเป็นการด่วนแล้ว เพื่อบริการและดูแลอำนวยความสะดวกให้ราษฎรในพื้นที่

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS