ข่าวตาก  :  โครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ถึงเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เร่งประกอบ

         วันนี้ (15 ก.ย. 60 ) โครงสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อใช้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดส่งถึงเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มประกอบโครงสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีวิศวกรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำกับ ดูแล และควบคุมการประกอบโครงสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         สำหรับพระเมรุมาศจำลองที่จัดสร้าง มีขนาดของฐานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร พระเมรุมาศข้างในมีขนาดของฐาน 4.5 คูณ 4.5 เมตร ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ 22 เมตร 35 เซนติเมตร ออกแบบโดยกรมศิลปากรและดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากการประกอบโครงสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตกแต่งลวดลายสถาปัตยกรรมไทยสำเร็จรูป หล่อด้วยเรซิ่นสีทอง อย่างวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยแผนการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ .

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก