ข่าวทั่วไป : โค้งสุดท้าย “ลดหย่อนภาษี” เช็คลิสต์ก่อนยื่นแบบปี 61

โค้งสุดท้าย “ลดหย่อนภาษี” เช็คลิสต์ก่อนยื่นแบบปี 61

      อีกไม่กี่วันจะสิ้นปี ที่มนุษย์เงินเดือน หรือคนที่มีรายได้มากพอที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องกลับมานั่งดูรายละเอียดว่าในปีนี้จะต้องเสียภาษีเท่าไร และมีรายการอะไรที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้

      รายการลดหย่อนภาษีประจำปี ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องยื่นภายในเดือนมี.ค.ของทุกปี แต่ค่าลดหย่อนต่างๆ ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในปีภาษี ดังนั้น การตรวจดูว่ามีรายการอะไรที่ลดสามาถลดหย่อนเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใหม่ๆออกมาเสมอในเรื่องภาษี ทั้งเป็นมาตรการถาวรและชั่วคราวเฉพาะปีภาษี

       แต่สำหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายภาษี อย่างไรเสียก็ต้องยื่นแบบอยู่ดี แต่คิดง่าย ๆ ตามกฎหมาย คนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ไม่ต้องยื่นภาษีประจำปี และหากไม่ได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาทโดยประมาณ ต้องยื่นภาษี แม้ไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม

      สำหรับคนที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท/เดือน ต้องไปตรวจสอบดูว่าต้องเสียภาษีเท่าไร และมีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง เพราะปัจจุบันมีค่าลดหย่อนหลากหลาย โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว

       สำหรับปีนี้ มีมาตรการใหม่ที่ประกาศออกมา โดยแบ่งเป็นมาตรการระยะยาว คือ การสนับสนุนให้คนมีบุตร รองรับสังคมสูงวัยที่ขาดกำลังแรงงาน โดยเพิ่มลดหย่อนบุตรคนแรก 30,000 บาท และบุตรคนต่อไปคนละ 30,000 เช่นกัน

นอกจากนี้ ลดหย่อนค่าคลอดบุตรอีกคนละ 60,000 บาท

      สำหรับมาตรการชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนี้รัฐบาลเน้นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให่ซื้อสินค้าระดับชุมชน มีมาตรการออกมา 2 มาตรการคือ ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด และ ช้อปช่วยชาติ  โดยนำค่าใช้จ่ายรายการละไม่เกิน 15,000 บาท รวม 30,000 บาท มาหักลดหย่อนได้

      หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ หมดแล้ว ผู้มีเงินได้สามารถตรวจสอบอัตราภาษีที่ต้องเสียได้ตามอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ในปีก่อน โดยเป็น รายได้สุทธิ  ที่ต้องเสีย

      บางคนอาจไม่ได้ใช้สิทธิค่าลดหย่อนภาษี เต็ม ทุกรายการ ก็อาจมาเช็คว่ามีรายการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ก็สามารถใช้สิทธิเพิ่มได้

     หลักง่าย ๆ ในการใช้สิทธิลดหย่อนให้คุ้ม คือ ดูว่าเงินรายได้ สุทธิ คิดเป็นเท่าไร และเมื่อแบ่งเป็นขั้นภาษีแล้ว มีรายได้ต้องเสียภาษีในอัตราต่าง ๆ จำนวนเท่าไร

      จากนั้น ก็ใช้สิทธิตามขั้นรายได้ อาทิ เรามีรายได้สิทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่ถึง 500,000 บาท หากเราใช้สิทธิลดหย่อน เงินส่วนนี้ก็จะไปตัดยอดตรงที่เสียภาษี 10% ทำให้ได้รับภาษีคืนเพิ่มขึ้น

      ดังนั้น อีกไม่กี่วันจะหมดปีภาษี อย่างไรก็ลองตรวจสอบดูว่าเราจะบริหารแผนภาษีกันอย่างไร เพื่อให้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก Money2Know