ประชาสัมพันธ์ :  โรงพยาบาลแม่สอดขอเชิญผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต 

         โรงพยาบาลแม่สอด ขอเชิญชวนผู้สนใจ  ร่วมบริจาคโลหิต  ในโอกาสครบรอบ  60 ปี  โรงพยาบาลแม่สอด  “หนึ่งคนให้  หลายคนรับ”

ติดต่อสอบถาม

         งานธนาคารเลือด  โรงพยาบาลแม่สอด

         โทร.055-531229 ต่อ 1532  และ  1376

วันที่  2  เมษายน  2562  เวลา  08.30-12.00 น.