ประกาศตามหาญาติผู้เสียชีวิต

         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลแม่สอดได้รับผู้ป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลพบพระ  ด้วยอาการนอนหลับเรียกไม่รู้สึกตัว โรงพยาบาลแม่สอดได้ทำเอกซเรย์สมองพบว่ามีเส้นเลือดแดงในสมองแตกและเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน  ผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อคือ นายเตงหล่า – อายุ 53 ปี เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 1963 สัญชาติพม่า เชื้อชาติพม่า สีผิวดำแดง ผมดำ ที่อยู่เดิม หมู่ที่ 13 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ บิดาชื่อนายอูเส่ มารดาชื่อนางด่อกอง

         หากผู้ใดรู้จักญาติหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต กรุณาแจ้งข้อมูลหรือติดต่อรับศพได้ที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055-531224, 055-531229 หรือ 055-531990 ต่อ 1621 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
25 พฤศจิกายน 2259