โรงพยาบาล – กิ่งกาชาด อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม “ ร่วมทำดีเพื่อแม่ “

โรงพยาบาล - กิ่งกาชาด อำเภอแม่สอด จัดกิจรรม “ ร่วมทำดีเพื่อแม่ “

      โรงพยาบาล – กิ่งกาชาด อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม “ ร่วมทำดีเพื่อแม่ “ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล อ.แม่สอด จ.ตาก นายแพทย์สมเจตน์ จิตตการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล -นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่สอด และ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จ.ตาก ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ร่วมทำดีเพื่อแม่ “ ด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาร์เดินทางมาเข้าร่วมรับบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

      นายแพทย์สมเจตน์ จิตตการ กล่าวว่า โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด และ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรม “ ร่วมทำดีเพื่อแม่ “ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นอกจากนี้ ทาง โรงพยาบาลแม่สอดยังขาดแคลนโลหิตและต้องการหมู่โลหิตต่าง ๆ เพื่อเก็บสำรองไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุ เหตุอันตรายต่อชีวิต เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ  จาก  AEC อาเซียน NEWS