ข่าวทั่วไป  :  โรงเรียน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เหาระบาดหนัก พบ 2 พันกว่าคน

         เหาระบาดหนักในโรงเรียน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พบนักเรียนทั้งหญิง-ชาย เป็นเหากว่า 2,300 คน จากนักเรียน 5,000 คน เจ้าหน้าที่ร่วมกันรณรงค์และจัดทำโครงการกำจัดเหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ข่าวเวิร์คพอยท์ รายงานว่า นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นประธาน Kick off ร่วมรณรงค์และกำหนดมาตรการกำจัดเหานักเรียน จำนวน 26 โรงเรียน ในพื้นที่ 9 ตำบล ของ อ.พระพุทธบาท

         โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.พระพุทธบาท ได้กำหนดให้ “เหา” เป็นพาหะที่ทำให้เด็ก ๆ ขาดสมาธิในการเรียน และปัจจุบันเหาระบาดบนศีรษะของนักเรียนชายและหญิงจำนวนมาก จึงมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ 9 ตำบล สำรวจหาเหาในเด็กนักเรียนจาก 26 โรงเรียน จำนวนกว่า 5,000 คน ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนมีเหา จำนวน 2,305 คน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนหญิงทั้งหมด

         ต่อมา อ.พระพุทธบาท จึงร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท เพื่อกำจัดเหาให้หมดไป โดยมีตัวแทนสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วม ถ่ายทอดวิธีการทำแชมพูสมุนไพรกำจัดเหาและไข่เหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน และให้เด็กกลับมามีสมาธิในการเรียน โดยจะมีการติดตามประเมินผลโครงการตลอด 1 ภาคเรียน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ข่าวเวิร์คพอยท์ , kapook.com