ข่าวทั่วไป : ไทยพาณิชย์ เปิดรับฝากเงินผ่านไปรษณีย์ไทย กรุงไทยจ่อคิวปลาย ม.ค.ปีหน้า

ไทยพาณิชย์ เปิดรับฝากเงินผ่านไปรษณีย์ไทย กรุงไทยจ่อคิวปลาย ม.ค.ปีหน้า

        ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีผ่านที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ฝากได้สูงสุด 3 หมื่นบาทต่อครั้ง และ 6 หมื่นบาทต่อวัน ช่วงแนะนำลดค่าธรรมเนียมเหลือ 10 บาทถึง มี.ค. 62 ด้าน กรุงไทย เตรียมให้บริการปลายเดือน ม.ค. ปีหน้า

      วันนี้ (25 ธ.ค.) นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนธนาคาร (Agency Banking) นำร่องบริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถฝากเงินได้สูงสุดต่อรายการ 30,000 บาท และสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ ช่วงแนะนำค่าธรรมเนียมเหลือ 10 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562

     รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ ปลายเดือนมกราคม 2562 ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยให้บริการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร แบงก์ แอท โพสต์ โดยมีธนาคารให้บริการรวม 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต) ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เสียค่าบริการอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 10-30 บาท บางธนาคารให้ลูกค้าฝากฟรีโดยรับภาระค่าบริการแทน

ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาทต่อรายการ

– ธนาคารเกียรตินาคิน 15 บาทต่อรายการ

– ธนาคารทหารไทย 10 บาทต่อรายการ

– ธนาคารทิสโก้ 15 บาทต่อรายการ

– ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 15 บาทต่อรายการ

– ธนาคารกสิกรไทย 20 บาทต่อรายการ (ช่วงแนะนำ 10 บาทต่อรายการ ถึง 31 ธ.ค. 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561)

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก Manager Online