ข่าวทั่วไป : ไทยรัฐ ประกาศลดพนักงาน ! สมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 10 เดือน

ไทยรัฐ ประกาศลดพนักงาน ! สมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 10 เดือน

       ไทยรัฐระส่ำ ! ประกาศลดพนักงาน ให้สมัครใจลาออกภายในสิ้นปีนี้ ได้เงินชดเชยสูงสุด 10 เดือน หลังสื่อสิ่งพิมพ์วิกฤตหนัก หวังประคองธุรกิจให้อยู่รอด  

        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีรายงานว่า บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของ “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ได้ออกประกาศโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ สำหรับพนักงานทุกระดับที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งให้คนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2561 และจะได้รับเงินช่วยเหลือ ดังนี้
– อายุงานครบ 120 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

– อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

– อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

– อายุงานครบ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี  ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

– อายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

          ทั้งนี้ ให้นับอายุเข้าทำงานจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยพนักงานที่ร่วมโครงการ จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 30-31 มกราคม 2562
          สำหรับประกาศปรับลดพนักงานดังกล่าวของไทยรัฐ ระบุเหตุผลว่า ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งพิมพ์ของบริษัท ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้สภาพธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบริษัทจะได้พยายามประคับประคองธุรกิจสิ่งพิมพ์ในทุกวิถีทางอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตาม บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดโครงสร้างและอัตรากำลังคน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้
          นอกจากนี้ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ได้รายงานว่า การปรับลดพนักงานครั้งนี้ มีเป้าหมายต้องการลดพนักงานทั้งเครือไทยรัฐ จำนวน 15% ซึ่งถ้าสมัครใจไม่ครบ ทางบริษัทก็จะมีการใช้วิธีอื่น ๆ ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ ,Kapook