ข่าวแม่สอด  :  ไทยเชิญพม่าร่วมงาน “มหกรรมการค้าชายแดน” พร้อมเยี่ยมด่านแม่สอด-เมียวดี

         ไทยเชิญพม่าเข้าร่วมงาน “มหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด” และเยี่ยมชมด่านแม่สอด-เมียวดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าชายแดนระหว่างกัน พร้อมสั่งลุยจัดมหกรรมสุดยอด SMEs และ OTOP ที่เชียงราย หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคเหนือ

         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 ณ สปป.ลาว ได้พบหารือกับนายจ่อ วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการเงินพม่า โดยไทยได้เชิญฝ่ายพม่าเข้าร่วมมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด และเยี่ยมชมด่านแม่สอด-เมียวดี ในช่วงปลายเดือน พ.ย. 2559 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าชายแดนไทยระหว่างไทยกับพม่า และสร้างเครือข่ายธุรกิจ และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

         ทั้งนี้ มหกรรมการค้าชายแดนแม่สอดครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแม่สอด-เมียวดี (The Growth Strategy of Mae Sot-Myawaddy Model) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงงานแสดงสินค้าสองสัญชาติไทย-พม่า ไม่น้อยกว่า 300 คูหา

        ส่วนการเยี่ยมชมด่านแม่สอด-เมียวดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย) โดยมีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำพื้นที่ควบคุมร่วม หรือ CCA (Common Control Area) เพื่อจะจัดทำการตรวจปล่อยเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ SSI (Single Stop Inspection) ที่มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกัน จะทำให้ลดขั้นตอนการผ่านแดน ลดต้นทุนการขนส่ง และนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยและพม่า

         นางอภิรดี  กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานมหกรรมสุดยอด SMEs และ OTOP ของดีทั่วไทย นำผู้ประกอบการจากทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้านำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย. 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ด้านหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย)

        “การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) รวมถึงช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กระตุ้นการค้าชายแดน และสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย”

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090278