ข่าวแม่สอด  :  ไทย-พม่า จับมือร่วมกันกระตุ้นงดเผาป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

         ที่ลานกิจกรรม หมู่บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศพม่า นายสุธา สายวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายซอมู นายอำเภอจากอำเภอวาเล่ยใหม่ จังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ได้เดินทางมาร่วมกันเปิดงานรณรงค์ไม่เผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าประจำปี 2559

         โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและชาวบ้านทั้งคนไทยและคนจากประเทศพม่า กว่า 1,000 คนมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานได้มีการจัดอบรมและสาธิตวิธีการดับไฟเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

ไทย-พม่า จับมือร่วมกันกระตุ้นงดเผาป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

         ตลอดจนการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าอย่างถูกต้องและถูกวิธีและปลอดภัย โดยปีนี้ทางจังหวัดตากได้มีการเพิ่มอาสาสายตรวจรถจักรยานสองล้อในภาคประชาชนมาเสริมการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งข่าวสารให้แก่ทางราชการในการเข้าไปดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที

         นายสุธา สายวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ทุกปีจังหวัดตากจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจากประเทศพม่าและคนไทยตามแนวชายแดนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเขา ได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมกันป้องกันและจัดการรณรงค์แบบบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเป็นปัญหาระดับประเทศส่งผลกระทบต่อคนทุกประเทศ

         โดยปีนี้ถือว่าภาคประชาชนทั้งคนไทยและคนประเทศพม่าได้ตื่นตัวถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ได้ร่วมกันที่จะงดเผาป่าทุกชนิดในช่วง 60 วันอันตราย และขณะนี้ทางจังหวัดตากได้เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ที่ใช้ดับไฟป่าพร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีที่ได้รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th