ข่าวแม่สอด/ตาก : ไทย-เมียนมา- ประชุม คณะกรรมการ RBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 33

ไทย-เมียนมา- ประชุม คณะกรรมการ RBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 33

      ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ไทย-เมียนมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ส่วนภูมิภาค RBC ครั้งที่ 33 (RBC-33) โดยพล.ท.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ RBC-ร่วมฝ่ายไทย และ พลโท อ่องโซ ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 ประธานคณะกรรมการ RBC- ร่วมฝ่ายเมียนมา โดยมีการประชุม ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และการแก้ไขปัญหา ชายแดน รวมทั้งการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของไทย-เมียนมา ในระดับ ภูมิภาค RBC

      ในส่วนของจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะ 1 ในคณะกรรมการ RBC ได้ มอบหมายให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 33 (RBC-33) เพื่อนำแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว และความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรม-ยาเสพติด-การค้ามนุษย์-การลักลอบช้ามแดน-การโจรกรรมรถข้ามแดน ฯลฯ ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดตาก มีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมา กว่า 580 กม. จึงต้องมีการประสานความร่วมมือการทำงาน การพัฒนาชายแดนและการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันกับฝ่ายเมียนมา ทั้งในระดับ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น TBC แม่สอด-เมียวดี และในระดับ ภูมิภาค RBC รวมทั้งระดับ ประเทศ JBC

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS