ไทย-เมียนม่าร์ ร่วมส่งเสริมการค้าขายแดน จัดตลาดนัด 2 แผ่นดิน

        ไทย-เมียนม่าร์ ร่วมส่งเสริมการค้าขายแดน จัดตลาดนัด 2 แผ่นดิน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(อ.แม่ระมาด)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (อำเภอแม่ระมาด) โดยมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ตลาดนัดการค้าชายแดน ประกวดผ้าทอสองแผ่นดิน การแสดงชุดรำประจำเผ่า ของเยาวชนย้านส่วยโกกโก่ ประเทศเมียนมา และการแสดงชุดรวมใจไทยสี่ทิศ เนรมิตแห่งสยาม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนมีประชาชนชาวไทยและเมียนมาร์ จำนวนมาก เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWs