AEC อาเซียน NEWS…ตาก- ไทย ร่วมกองกำลัง KNU ตัดทำลายไร่ฝิ่นแนวชายแดนไทย=เมียนมาร์

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่บริเวณแนวชายแดนไทย=เมียนมาร์ อ.พบพระ จ.ตาก ทหารจากกองร้อย 1411 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ร่วมกับ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอพบพระ รักษาราชการแทนนายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง อส.อ.พบพระ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง – ตำรวจ สภ.พบพระ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)บ้านพะดี ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ ประสานความสัมพันธ์ ร่วมกับ กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU กลุ่มนายพลเนอดา เมียะ บุตรชายนายพลโบเมียะ ร่วมกันเดินเท้า เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นบริเวณชายแดนไทย – เมียนมาร์ ตามความร่วมมือไทย-กองกำลังกะเหรี่ยง KNU  ในการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด การค้า การผลิต การปลูกฝิ่นและพืชเสพติด ซึ่งผลการปฎิบัติตัดทำลายไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกจำนวน 1 แปลง เนื้อที่เพาะปลูกจำนวน 4 ไร่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายไทยและ KNU สามารถทำงานการป้องกันยาเสพติดได้อย่างดี นับเป็นการนำร่องความสัมพันธ์และความร่วมมือของการป้องกัน ปราบปรามและกวาดล้างยาเสพติดทุกประเภท

ไทย-KNU รวมกำลังทำลายไร่ฝิ่นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC  อาเซียน  NEWS