ข่าวแม่สอด : ไปชม-ไปเชียร์ จังหวัดตากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36

ไปชม-ไปเชียร์ จังหวัดตากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36

6 พ.ย. 62 ไปชมและไปเชียร์ จังหวัดตากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36

       ภาพบรรยากาศการแข่งขัน”เทควันโด” วันสุดท้าย ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 แข่งขันวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

     จังหวัดตากเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์ “ ชิงชัย 294 เหรียญทอง จาก 49 ชนิดกีฬา วันที่ 1 พ.ย. 2562 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์ “ โดยจังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 มี 15 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7266 คน ชิงชัย 294 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 49 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดตราด

    สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนบรรลุวัตถุประสงค์นับเป็นโอกาสดีของจังหวัดตาก ที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อในการสนับสนุน พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เศรษฐชาติ  แหงมงาม