ข่าวแม่สอด : ไฟไหม้ทุ่งหญ้าบริเวณข้างถนนสายเอเซีย ตรงข้าม SUZUKI แม่สอด

ไฟไหม้ทุ่งหญ้าบริเวณข้างถนนสายเอเซีย ตรงข้าม SUZUKI แม่สอด

     วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.17 น. ดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดได้เข้าไปดับไฟที่ไหม้ทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้างข้างถนนสายเอเซีย ตรงข้าม SUZUKI แม่สอด จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

ขอขอบคุณดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด