ไลท์ เฮ้าส์-มูลนิธิสุวรรณนิมิต ให้ความรู้กฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ข่าวแม่สอด ตาก : กลุ่มทนาย “ไลท์ เฮ้าส์” Light House ร่วมมูลนิธิ สุวรรณนิมิต(SNF) รุกให้ความรู้ด้านกฎหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ทั้งแนวโน้มการลงทุนและข้อขัดข้องด้านกฎหมายกับนักธุรกิจผู้ประกอบการ

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายธีรรัตน์ ใจโปร่ง ประธานชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ หรือ กลุ่ม “ไลท์ เฮ้าส์” Light House เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “ความคืบหน้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก” ที่ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซ็นทาร่าแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้า-การลงทุนชายแดนและผู้ใช้แรงงานต่างด้าวข้ามชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) กว่า 70 คน โดยมีทนายความกลุ่ม “ไลท์ เฮ้าส์” Light House -และว่าที่ พ.ต.ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการเทศบาลนครแม่สอด ตัวแทน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม มีการให้ความรู้ด้านแนวโน้มการลงทุน การทำการค้าขาย และข้อขัดข้องของผู้ประกอบการ และการแจ้งให้รู้ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนม่าร์ นอกจากนี้ยังมีนาย U Win Kyaw เลขานุการหอการค้าจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนม่าร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์อีกด้วย โดยโครงการครั้งนี้มูลนิธิสุวรรณนิมิต(SNF) และชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ได้จัดร่วมกันเพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนม่าร์ (อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC Asean Economic Community –AEC ควบคู่กับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Special Economie Zone-SEC นับว่าเป็นการประชุมสัมมนาและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพ อย่างมาก

         สำหรับคณะกรรมการของ ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน หรือ ทนายความกลุ่ม “ไลท์ เฮ้าส์” Light House มีนายธีรรัตน์ ใจโปร่ง เป็นผู้อำนวยการ Light House และกรรมการประกอบด้วยว่าที่ ร.ท.พงศธรณ์ มีมา-นายศุภฤกษ์ กาวินำ-นายจิระศักดิ์ สีวีระ-นายอาณัติ ปัญญารินทร์-นายกมล ภู่ทอง-นายธวัชชัย ตาเรือนสอน-น.ส.โสพิศ จ๊ะสุนา-นายวรรัตน์ จิตหาญ-นายอุดม แสนใจ-นายเอกศักดิ์ สมัครเขตรการ

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS