12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน   น้ำพระทัยไหลรินดั่งสายธาร

เพื่อแผ่นดินไทยชุ่มเย็นทั่วแหล่งหล้า    ปกป้องข้าราษฏร์ถิ่นกันดาร

เสริมการงานศิลปาชีพที่ขาดหาย    ชุบชีวิตฟื้นฟูรากวัฒนธรรมได้หายใจ

ประเพณีไทยดีมีไว้ประดับคู่แผ่นดินไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวพรหมสุวรรณ และ ทีมงาน maesod.info