14 กุมภาพันธ์เทศบาลนครแม่สอดขอเชิญชวนชาวแม่สอดเปิด วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 1

 

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เชิญชวนชาวแม่สอดร่วมเปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

         ร่วมงานตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน และ คณะนักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดรุ่นที่ 1 คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด เคารพธงชาติร่วมกัน แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วิชาลัยสูงวัยนครแม่สอด (ห้องเพชรภูมิปัญญา ชั้น ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่) จากนั้นกระบวนการพิธีสงฆ์ โดยคณะพระสงฆ์จากวัดมณีไพรสณฑ์

          เวลา 10.00 น. พิธีการเปิด “วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด” วัตถุประสงค์การจัดตั้ง “วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด” และ พร้อมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โดยแนะนำหลักสูตร คณะผู้บริหาร และโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาสุขภาวะบำบัด ,วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิชาพอเพียง,วิชาพหุวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ขอเชิญชวนชาวแม่สอดร่วมเป็นเกียรติในการเปิด วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ การแต่งกาย ชุดผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพ / ชุดสุภาพ พบกันนะคะ

#เทศบาลนครแม่สอด #วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่น 1 #14กุมภา

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  คุณเศรษฐชาติ  แหงมงาม