ข่าวแม่สอด : 7-9 ก.พ. 2561 ไหว้สาอมตะสรีระสังขารหลวงพ่อครูบากัญไชย กาญจโน

7-8-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้งานไหว้สาอมตะสรีระสังขารหลวงพ่อครูบากัญไชย กาญจโน เทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มแม่น้ำเมย

        วันที่ 7 เวลา 08.39 น. พิธีไหว้สาครูบาเจ้าและบวงสรวงสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดมาตานุสรณ์

        วันที่ 9 มีงานตลอดวัน เวลา 13.39 น. พิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครองอมตะสรีระสังขารของท่าน และอัญเชิญเวียนประทักษิณรอบพระมหาวิหาร พระอุโบสถ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานยังพระมณฑปสิริรัตนาภรณ์นุสรณ์ ให้สาธุชนได้สัมผัสนมัสการกราบไหว้บูชาและร่วมปิดทองสรีระท่านด้วยความเคารพอย่างสูง    ขอเรียนเชิญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะเจ้าคะ

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ โดย FC:Somjai Sukjai