ข่าวแม่สอด : Chef’s Table by Executive Chef รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชนห้วยปลาหลด

Chef’s Table by Executive Chef รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชนห้วยปลาหลด เมนูอาหารสุดล้ำ

       27/05/2562 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธาน คณะผู้บริหาร หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดพร้อมว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสื่อมวลชน ชมนิทรรศการและร่วมรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องบอล รูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด ได้ร่วมชิมอาหารในงาน Chef’s Table by Executive Chef รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชนห้วยปลาหลด พร้อมการแสดงจากนักเรียนพื้นถิ่นชุมชนห้วยปลาหลด จังหวัดตากอีกด้วย

Chef’s Table by Executive Chef รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชนห้วยปลาหลด

      กิจกรรมอาหารรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชนห้วยปลาหลดโดยการสนับสนุน จากโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ด้วยการสร้างโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และขยายผลเป็นการปลูก ผักอินทรีย์ในอนาคตอัน ใกล้ รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดการจำหน่ายผลผลิตโดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด และท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสัน แม่สอด

เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว