KNU ประชุมร่วม UNHCR  เตรียมย้ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงกลับประเทศ

ข่าวแม่สอด ตาก:  ประธานาธิบดี KNU ประชุมร่วม UNHCR  เตรียมย้ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงกลับประเทศ ก่อนปี 2562 ให้เสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 พล.อ.มูตู เช ประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU (The Karen National Union) เดินทางไปเป็นประธานการประชุมตัวแทนชนกลุ่มน้อย ร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน NGO กลุ่มต่างๆโดยมีตัวแทนจาก สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR. เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีการประชุมที่โรงแรมซอกาบิน จังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ ห่างจากชายแดนไทย-เมียนม่าร์ จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ไปทางตะวันตก ประมาณ 70 ไมล์ โดยการประชุมร่วมระหว่าง ผู้นำ KNU – UNHCR. และ NGO นั้น ได้มีการเจรจาถึง เรื่องการอพยพกลับบ้านเกิดของผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงจากชายแดนไทยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา หรือประเทศที่ 3

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุม ได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม แล้วว่าการอพยพผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยง กลับสู่ภูมิลำเนาในประเทศเมียนมาร์ นั้น เกือบ 90 % ผู้อพยพเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปากะญอ) ส่วนที่เหลือ และมีปัญหาที่สุดคือ กลุ่มชาติ พันธุ์ชาวมุสลิม -ซึ่งการอพยพฯจะเริ่มดำเนินการให้หมดก่อนปี พศ. 2562 หรือปี ค.ศ. 2018 โดยองค์กร ข้า หลวงใหญ่แห่งประชาชาติ UNHCR จะเป็นผู้ให้ การสนับสนุนร่วมกับประเทศที่ 3 เช่นประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพ – เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS