ข่าวแม่สอด : NAKHONMAESOT Arkahcar Games” 2019 เทศบาลนครแม่สอด

NAKHONMAESOT Arkahcar Games” 2019 เทศบาลนครแม่สอด

       การแข่งขันกีฬา “นครแม่สอดอากาซาเกมส์- NAKHONMAESOT Arkahcar Games” ซึ่งเป็นการแข่นขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 จะเป็นการแข่งขันกีฬา อปท.ที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่งหนึ่ง ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS