PAB ประชุมหารือแนวทาง หลักเกณฑ์ คัดเลือกผู้อพยพ ไปประเทศที่ 3

ข่าวแม่สอด ตาก : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัด (Provincial Admission Board : PAB ) ครั้งที่ 4/2559 โดยที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการเเละการพิจารณาสถานภาพผู้หนีภัยจากการสู้รบ สัญชาติเมียนม่าร์ หรือผู้อพยพ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชัวคราว(ศูนย์อพยพ)บ้านเเม่หละ อ.ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ เเละบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ด้านจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการ PAB ได้มีการนำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาพร้อมทั้งหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯทั้ง 3 เเห่ง ชี้เเจงข้อมูลรายบุคคลพร้อมร่วมกันพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกส่งตัวไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่ 3 ต่อไป

ขอขอบคุณภาพ- เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS