ข่าวแม่สอด  :  Update ข่าว กปภ.สาขาแม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว

         กปภ.สาขาแม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าสายลวด , ต.แม่ปะ , ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน ถึงไม่ไหลเลย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 11/06/2561

Update ข่าว กปภ.สาขาแม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว

         ความคืบหน้าของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 16.55 น. เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้ว ณ.ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสูบน้ำขึ้นถังน้ำใส และคาดว่าจะสามารถเปิดจ่ายน้ำ ในระบบได้ประมาณช่วงเวลา 19.00 น. หลังจากเปิดจ่ายน้ำในระบบแล้ว อาจต้องรอน้ำเต็มระบบสักระยะ และหากเป็นพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จะเป็นพื้นที่สูง อาจได้รับน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่น

         หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับน้ำ สามารถติดต่อแจ้งที่ กปภ.สาขาแม่สอด หมายเลข 055-544540 , 055-563001 โดยตรงได้เลย ทาง กปภ.สาขาแม่สอดจะมีรถน้ำให้บริการอยู่จำนวน 2 คัน

อ้างอิงข่าว  :  https://www.pwa.co.th/news/call1662/2018061300000003