ข่าวแม่สอด : Wisdom Airways เปิดเที่ยวบิน แม่สอด- เชียงใหม่ ดีเดย์เที่ยวแรก 2 มี.ค.62

Wisdom Airways เปิดเที่ยวบิน แม่สอด- เชียงใหม่ ดีเดย์เที่ยวแรก 2 มี.ค.62

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways – นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และคณะ กัปตัน-นักบิน-เจ้าหน้าที่ Wisdom Airways ร่วมแถลงข่าว การเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่-แม่สอด ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ชั้น 3 อ.แม่สอด จ.ตาก

      นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways กล่าวว่า สายการบิน Wisdom Airways เปิดให้บริการในภาคเหนือเป็นหลัก โดยใช้เครื่องบิน Sessna Caravan แบบ 8 และ 12 ที่นั่ง ให้บริการ เส้นทาง เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน, ดอนเมือง–ปาย, น่าน และจากการที่ได้มีการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) จึงได้มีแผนธุรกิจที่จะเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่-แม่สอดโดยจะเริ่มเปิดปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยจะเริ่มในช่วงแรกสัปดาหฺละ 2 วัน เฉพาะในวันจันทร์และวันเสาร์ โดย ออกจากเชียงใหม่เวลา 14.35 น. ถึงแม่สอด 15.35 น. และออกจากแม่สอด 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ 16.50 น. ราคาค่าโดยสาร 1,890 บาท ซึ่งเราคาดหวังผู้โดยสารในกลุ่มของนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว-นักศึกษา-ผู้ป่วย โดยหลังจากลงเครื่องแล้วเรามีรถบริการส่งอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS