ข่าวแม่สอด : กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน พื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          วันนี้ (26 มิ.ย. 64) เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดตาก นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นายศรศักดิ์ ดวงมณี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในพื้นที่ดังกล่าว
โดยเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา พบแรงงานหญิงสัญชาติเมียนมา อายุ 37 ปี ซึ่งทำงานในโรงงาน มีอาการเจ็บป่วย และผลตรวจสารคัดหลั่งพบว่าเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรค จึงลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ที่พักอาศัยอยู่ภายในแคมป์ที่พักคนงานแห่งเดียวกัน ซึ่งผลการตรวจคัดกรองพบว่า แรงงานสัญชาติเมียนมาที่พักรวมกันอยู่ในแคมป์คนงานแห่งนี้ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 74 ราย จึงได้นำตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วน
โดยเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการให้ปิดโรงงานชั่วคราว 2 แห่ง พร้อมให้พนักงานทุกคน ของโรงงานสองแห่งกว่า 560 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมด และจะต้องอยู่ภายในโรงงานจนกว่าผลตรวจเชื้อจะออก ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อและอาการไม่หนัก จะส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน โดยใช้ในอาคารภายในโรงงาน ซึ่งมีความสะดวกทั้งที่พักอาศัยและห้องน้ำ จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งมอบหมายให้เทศบาลตำบลแม่ตาว จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
          ขณะเดียวกัน ได้เตรียมใช้โรงงานที่หยุดกิจการที่อยู่ใกล้เคียง เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อสำรองไว้ ส่วนพนักงานที่ตรวจหาเชื้อรอบแรก หากไม่พบเชื้อ จะต้องมีการกักตัวอีก 14 วัน และตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้ง สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าบริเวณหน้าโรงงานดังกล่าว จะมีการเรียกตรวจเชื้อทั้งหมด พร้อมมาตรการ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ด้วย
นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ปิดชุมชนที่เกิดเหตุในพื้นที่ ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ปากทางเข้าซอยถึงท้ายซอย เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป , ให้ปิดโรงงานที่เกิดเหตุ 14 วัน และโรงงานใกล้เคียง 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และสอบสวนโรค และปิดโรงเรียนใกล้พื้นที่เกิดเหตุ ที่มีบุคลากรกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ (โรงเรียนแม่กุวิทยาคม) เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.- 2 ก.ค.64 โดยให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก