กลุ่มพัฒนานครแม่สอด-(อดีตนายกฝอ) ลงพื้นที่ตะลุยหาเสียง พบปะประชาชนคนรากหญ้า

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด-ลงพื้นที่ตะลุยหาเสียง พบปะประชาชนคนรากหญ้า
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด-ลงพื้นที่ตะลุยหาเสียง พบปะประชาชนคนรากหญ้า

      “กลุ่มพัฒนานครแม่สอด” ภายใต้การนำทีมของ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ (อดีตนายกฝอ) อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เบอร์ 1. (ทีมผู้บริหาร นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ “ตี๋” ,นายกุล เครือวีระ “เบิ้ม” ,นายนิรันดร์ หงษชาติ “ครูนิรันดร์” และนายณัธนัย ชินสรนันท์ “บาส”

และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ทั้งสี่เขตเลือกตั้ง
เขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7
เขตสอง เบอร์ 7 ถึง 14
เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9
เขตสี่ เบอร์ 9 ถึง 14

     ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด. ได้เริ่มต้นลงพื้นที่ ออกตะลุยหาเสียงพบปะประชาชน คนรากหญ้า แล้ว… “ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจของการทำงาน”

นครแม่สอดยุคใหม่ ใสใจพัฒนา…พัฒนาทั่วถึงรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน News