การเชื่อมโยงกล้อง CCTV สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ
การเชื่อมโยงกล้อง CCTV สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป  :  การเชื่อมโยงกล้อง CCTV สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ

          พล.อ.ประวิตร ห่วงใย ปชช. ประชุม คกก.ขับเคลื่อน การเชื่อมโยงกล้อง CCTV สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ พอใจผลความคืบหน้า เน้นพื้นที่การจราจร/ชายแดน และช่องทางธรรมชาติ ป้องกันลักลอบเข้าประเทศ
          เมื่อ 2 ธ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธาน คกก.บริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
         ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า ตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อ 2 เม.ย. 63 โดย ก.ดีอีเอส ได้มอบหมายให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ทดสอบการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของ 7 หน่วยงานจำนวน 350 กล้อง เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และสามารถเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ได้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย กรมศุลกากร 10 กล้อง ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 กล้อง ,กองบัญชาการตำรวจนครบาล 10 กล้อง ,กรมท่าอากาศยาน 24 กล้อง ,ท่าอากาศยานดอนเมือง 38 กล้อง ,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12 กล้อง และกรุงเทพฯ 246 กล้อง และรับทราบ ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ แล้วจำนวน 60 จว. คงเหลืออีก 17 จว. และรับทราบความคืบหน้า การขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้อง CCTV พื้นที่ชายแดน และด่านตรวจคนเข้าเมือง จว.สระแก้ว รวมถึงรับทราบผลการศึกษา ระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่ จชต. พบว่ารูปแบบ การ เชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่ จชต. ได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว และมีความสอดคล้องกับรูปแบบ/หลักการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ


          คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ พ.ศ.2563-2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง โดยให้ สตช.และมท. ดำเนินงานเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเห็นชอบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการจัดหาระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่ ด้วย


         พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการฯ ให้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเคร่งครัด พร้อมสั่งการ สตช.,มท.,และ กห. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ เกิดการบูรณาการข้อมูลได้มาตรฐาน สามารถใช้ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และสามารถป้องปรามการก่อเหตุร้าย ทั่วประเทศ เน้นพื้นที่การจราจร และตามแนวชายแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

ขอขอบคุณข้อมูล :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด