ข่าวแม่สอด  :  ผู้ว่าฯ ตาก ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด-19

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference กับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนขับรถที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐ
         วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสถานีสื่อสารจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference กับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนขับรถที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสถานกักกันแห่งรัฐ
         โดยจังหวัดตาก ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาความต้องการของจังหวัดตาก ให้ที่ประชุมทราบ และได้มีการสอบถามข้อมูลเพื่อพิจารณางบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด-19 ให้ ศปก.ศบค. รับทราบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป