ข่าวแม่สอด : เทศบาลแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK ของครูและนักเรียน1

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รรท.ปลัดเทศบาล รรท.นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจATK ของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019