ข่าวแม่สอด : การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

          การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดตัวแทนนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
          ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายนายกรณพงศ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้กองการศึกษาจัดให้โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เป็นสนามในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายต่อไป
*********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ