ข่าวเมืองตาก : จ.ตาก ประชุมหารือยกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำ จ.ตาก

จ.ตาก ประชุมหารือการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดตาก ผ่านระบบประชุมทางไกล webex เพื่อยกระดับมาตรการควบคุม การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
          วันนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมประชุมหารือการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดตาก ผ่านระบบประชุมทางไกล webex โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          โดยในที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดตาก ซึ่งเรือนจำกลางตากได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างต่อเนื่อง โดยการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอาการ 5 – 10 % ทุก 14 วัน ,สุ่มตรวจผู้ต้องขังนอกแดนแรกรับ อส.รจ. ผู้ช่วยงาน ที่ไม่มีอาการ 5 – 10 % ทุก 14 วัน ,ตรวจผู้ต้องขังเก่า/นอกแดนแรกรับที่มีอาการไข้หวัด/สงสัยติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย/วัน และตรวจผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายโดยตรวจขณะอยู่ห้องกักโรคภายนอกเรือนจำ 2 ครั้ง
          สำหรับการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดตาก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการใหม่ โดยการแยกเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังห้องกักโรคภายนอกเรือนจำ ,ควบคุมผู้ต้องขังออกรักษาตัวโรงพยาบาลนอก ออกจากเจ้าหน้าที่อื่น ๆ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ต่อไป…