ขบวนกีฬาสีโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปี 2562

         โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เดินขบวนกีฬาสีวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พร้อมจัดขบวนอย่างอลังการ โดยมีคณะครูสีร่วมเดินขบวน  ได้รับความอำนวยสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรแม่สอด  คอยระมัดระวังเรื่องรถ และการสัญจรของรถในช่วงเช้า