ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนชาวตาก ร่วมแสดงพลังเพื่อเป็นจังหวัดปลอดขยะพลาสติก

          ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำและหลอดพลาสติก งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุทดแทน และนำขยะพลาสติกที่สะอาดและแห้ง มาบริจาคกับโครงการ ตากร่วม “วน” (WON) เพื่อหมุนเวียนและรีไซเคิลใช้ประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป