ข่าวแม่สอด : จ.ตาก ประชุมหารือเพื่อขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนสะพานฯ แห่งที่ 2

         จังหวัดตาก ประชุุุมหารือเพื่อพิจารณาขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และผ่อนผันการใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อการขนส่งสินค้า
         วันนี้ (5 เม.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุุุมหารือเพื่อพิจารณาขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และผ่อนผันการใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อการขนส่งสินค้า โดยมี นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
          สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อพิจารณาการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2
          จากปัจจุบันเป็น 06.00 – 22.00 น. และการผ่อนผันการใช้ (เปิดทำการ) จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย (สะพาน 1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านช่องทางตามข้อเสนอของภาคเอกชน…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก