ข้อมูลตู้ปันสุข-รถปันสุขในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนตะวันตก จังหวัดตาก

ข้อมูลตู้ปันสุข-รถปันสุขในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนตะวันตก จังหวัดตาก
ข้อมูลตู้ปันสุข-รถปันสุขในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนตะวันตก จังหวัดตาก

ข้อมูลตู้ปันสุข-รถปันสุขในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนตะวันตก จังหวัดตาก

มีรายละเอียดดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูล จาก หัวหน้าก้อยกิตติศักดิ์  บุญจันทร์