“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” กิจกรรมวันครู 2563 เทศบาลนครแม่สอด

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" กิจกรรมวันครู 2563 เทศบาลนครแม่สอด
“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” กิจกรรมวันครู 2563 เทศบาลนครแม่สอด

“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” กิจกรรมวันครู 2563 เทศบาลนครแม่สอด

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันครู 63 ทั้งนี้กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นทำพิธีไหว้ครู ประธานมอบเกียรติบัตร โล่ครูดีเด่น ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ครูผู้สร้างชื่อเสียงและกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางที่จะทำให้กิจกรรมวันครูสืบต่อไป การประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน กล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และช่วงบ่างวันเดียวกันจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู เป็นการแข่งขันกีฬาของคณะผู้บริหาร ครูร่วมกัน

       ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าทางต้นสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดให้มีกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดในการให้ความสำคัญของความเป็นครูเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประขาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน