ข่าวทั่วไป : ไทย – กัมพูชา ย้ำความสัมพันธ์ ร่วมแก้ปัญหา คอลเซ็นเตอร์ ข้ามชาติ

          ไทย – กัมพูชา ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี พร้อมร่วมเดินหน้าแก้ปัญหา ขบวนการหลอกลวง “คอลเซ็นเตอร์” ข้ามชาติ
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน  นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยไทยชื่นชมและพร้อมสนับสนุนกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจ – สังคม ฯลฯ เช่น
          ด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศที่มีการเติบโตและขยายตัวต่อเนื่อง ต่างเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนให้บรรลุเป้าหมายที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2025
           ด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชน นายกรัฐมนตรีขอให้มีความร่วมมือด้านการฝึกอบรม – แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์และการศึกษา
          สำหรับปัญหาขบวนการแก๊ง Call center นายกรัฐมนตรีขอบคุณกัมพูชาที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกชักชวนไปทำงานกับขบวนการฯ ในกัมพูชา และยินดีที่กัมพูชาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยจะเดินหน้าร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค