รพ.แม่สอด ประชุมวางแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก1
รพ.แม่สอด ประชุมวางแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก1

ข่าวแม่สอด  :  รพ.แม่สอด ประชุมวางแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก1

          เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับ นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก ไม่ให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเป็นที่ปรึกษาร่วมให้แนวทางในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด