ประชาสัมพันธ์ :  รพ.แม่สอด แจ้งงดให้บริการแผนกต่างๆ

         เนื่องจากสถานการณ์การระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้ค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  โรงพยาบาลแม่สอด , ข่าวแม่สอด