ข่าวแม่สอด : การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

          เมื่อวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปลัดเทศบาล (ชั้น 4) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมถึงป้องกันและควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง อีกทั้งลงพื้นที่สนามแบตมินตัน ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการตั้งโรงพยาบาลสนาม

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด