จ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 65

จ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 65
จ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 65

จ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างยั่งยืน

      วันที่ 5 มกราคม  2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

     โดยมี นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

     สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสมในจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ รวม 47 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 52 คน เป็นชาย 36 คน หญิง 16 คน

    โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาเป็นดื่มแล้วขับ , พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมา ได้แก่ ดื่มแล้วขับ สำหรับประเภทถนนที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในถนนหมู่บ้าน/อบต. รองลงมาเป็นถนนทางหลวง ส่วนจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง รองลงมาเป็นทางโค้ง

     ทั้งนี้ หากเทียบสถิติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และ 2565 ในปีนี้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปีที่แล้ว 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บมากกว่าปีที่แล้ว 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต น้อยกว่าปีที่แล้ว 1 ราย ขณะที่สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ในปีนี้ เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เท่ากับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

     ทางด้านการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก ช่วงปีใหม่ 2565 นี้ มีจุดตรวจหลัก 19 จุด ด่านชุมชน 114 จุด จุดบริการ 68 จุด และจุดบริการอาชีวะอาสา 3 จุด

      ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปภ. อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวง ได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ไปถอดเป็นบทเรียน เพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่จะมาถึงนี้ ต่อไป…//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก