ข่าวแม่สอด  :  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563

ขอขอบคุณข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด