ข่าวแม่สอด : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563

ขอขอบคุณข้อมูล : ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด