ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด