ข่าวแม่สอด  :  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด