ข่าวแม่สอด  :  รพ.แม่สอด ฉีดวัคซีนโควิดเด็กอายุ 5-11 ใน 7 กลุ่มโรค

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 ที่ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รพ.แม่สอด  นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วย นพ.พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค  เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ดำเนินการในสถานพยาบาลภายใต้ความสมัครใจของผู้ปกครอง  ซึ่งจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก (เป็นขวดฝาสีส้ม) 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 3-12 สัปดาห์ ตามดุลยพินิจของกุมารแพทย์  พิจารณาจากประวัติ อาการ และข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในวันนี้มีเด็กที่ผู้ปกครองสมัครใจให้เข้ารับวัคซีน ทั้งสิ้น 10 ราย
          ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียนตามปกติต่อไป