ประชาสัมพันธ์  :  ชุดตรวจแอนติบอดี โควิด 19 ใครบ้าง…ที่ใช้ได้

          ช่วงนี้มีการใช้ชุดตรวจ Covid-19 Rapid Test ที่ใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10 – 30 นาที โดยชุดตรวจมีราคาประมาณ 400-600 บาท  แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการแปลผลเป็นอย่างไร มักจะตีความว่าผลการตรวจเป็นลบ คือไม่มีการติดเชื้อ​  ทำให้ไม่ได้ระวังป้องกันการแพร่เชื้อ จนอาจจะเป็นสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นการใช้ชุดตรวจ Covid-19 ต้องแปลผลการตรวจอย่างระมัดระวัง โดยการแปลผล ดังนี้
1.การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ของ Covid-19 ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5 – 14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำและมีความไวในการพบเชื้อต่ำ การแปลผลได้หลายทางดังนี้
1.1. กรณีที่ผลตรวจออกมาเป็นลบ
– การตรวจนั้นเร็วเกินไปอาจจะได้รับเชื้อมาไม่เกิน 5-14 วัน ทำให้ตรวจไม่พบ จึงควรตรวจซ้ำในอีก 7 วัน ในกรณีเพิ่งสัมผัสผู้ป่วยไม่เกิน 5 วัน
– การตรวจนั้นมีปริมาณเชื้อต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย จึงควรทำการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PRC ตามมาตรฐาน ในกรณีที่สัมผัสผู้ป่วยเกิน 5 วัน
– การตรวจนั้นเป็นลบปลอมทั้ง ๆ ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย มีโอกาสพบ 10-20% ของการตรวจ จึงควรทำการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PRC ตามมาตรฐาน หรือ เฝ้าระวังสังเกตอาการ ใส่หน้ากากอนามัย งดการเข้าไปที่ชุมชนจำนวนมาก กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หรือ กักกันตัวเองอยู่แต่ในบ้านจนครบ 14 วัน ในกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
1.2. กรณีที่ผลตรวจออกมาเป็นบวก น่าจะเป็นการติดเชื้อจาก Corona Virus อาจจะเชื้อ Covid-19 ประมาณ 98% หรือ ที่เป็นผลบวกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อ Covid-19 พบได้ 1-2 % ให้ทำการตรวจ RT-PRC ตามมาตรฐาน
2. การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) ของ COVID-19 จะตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในวันที่ 7-10 วัน เป็นต้นไป จนกระทั่งหายป่วยแล้ว
2.1. กรณีที่ผลตรวจออกมาเป็นลบ
– การตรวจนั้นทำเร็วไป หลังจากการสัมผัสผู้ป่วยไม่ถึง 7-10 วัน ให้ทำการตรวจซ้ำห่างจากครั้งแรก 7-10 วัน หรือ ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PRC ตามมาตรฐาน หลังจากการสัมผัสผู้ป่วย 3-5 วัน
– การตรวจนั้นเป็นผลลบปลอมกรณีตรวจหลังจากการสัมผัสผู้ป่วยมากกว่า 7-10 วัน เกิดจากรับเชื้อไม่มาก อาการน้อย ภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น หรือ ภูมิคุ้มกันขึ้นน้อยมาก จนไม่สามารถตรวจพบ จึงควรทำการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PRC ตามมาตรฐาน หรือ เฝ้าระวังสังเกตอาการ ใส่หน้ากากอนามัย งดการเข้าไปที่ชุมชนจำนวนมาก กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หรือ กักกันตัวเองอยู่แต่ในบ้านจนครบ 14วัน ในกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
2.2. กรณีที่ผลตรวจออกมาเป็นบวก น่าจะเกิดจากการได้รับเชื้อ Covid-19 ถึง 99% อาจจะยังคงมีเชื้ออยู่ในร่างกาย หรือ เชื้ออาจจะถูกร่างกายกำจัดออกจากร่างกายจนหมดไปแล้วก็ได้ จึงควรทำการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PRC ตามมาตรฐาน เพื่อหาว่ายังมีเชื้ออยู่ในร่างการหรือไม่
Cr. FB:นพ.สมยศ กรินทราทันต์