ข่าวแม่สอด  :  รพ.แม่สอด บริการฉีดวัคซีนโควิดในชุมชนประชารักษ์

          วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนประชารักษ์ อ.แม่สอด จ.ตาก รพ.แม่สอด ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น  ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในชุมชน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมารับการฉีดวัคซีน จำนวน 139 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 45 คน  ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 4 คน (บริการฉีดถึงบ้าน) ผู้มีโรคประจำตัว 17 คน และประชาชนทั่วไป 73 คน  ไม่มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงรุนแรง วัคซีนโควิดมีความปลอดภัย  ผู้ที่ได้รับวัคซีนป่วยน้อยกว่าผู้ไม่ได้รับวัคซีนถึง 12 เท่า อีกทั้งพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการรุนแรง  และเสียชีวิต ใน อ.แม่สอด ทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีน  หากผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวท่านใด มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19  สามารถติดตามแผนการออกบริการฉีดวัคซีนในชุมชน ได้ที่ Facebook Fanpage โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
ติดต่อปรึกษานัดหมายได้ที่ โทร.062-3108850 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)